Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek nemusíte řešit sami, ale můžete ho předat do správy některé z inkasních agentur, která za vás dluh od dlužníka vymůže. Jsme jednou z nich a využít našich služeb může jak soukromá osoba, tak firemní klientela.
V oboru vymáhání pohledávek se pohybujeme už několik let a založili jsme i druhou dceřinou společnost, která se specializuje na soupis žalob, exekuce, správu pohledávek a další. Spolupracujeme také s renomovanou brněnskou advokátní kanceláří, díky čemuž dokážeme nabídnout kompletní servis a právní služby.

Cena

Cena za vymáhání pohledávek je různá a stanovuje se individuálně na základě výše pohledávky, kterou nám svěříte. Rozlišuje se také, jestli jde o závazek soukromé osoby nebo firmy, protože pro každý případ se využívají jiné nástroje a obtížnost se liší.tak využije všeho, čeho může, aby vaše peníze získala zpět.