Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je ze zákona definována jako samostatná stavba, která je tvořená úsekem potrubí předepsaného spádu a průměru, a vede od vyústění vnitřní kanalizace dané stavby nebo odvodnění pozemku, následně ústí do stokové sítě.
Kanalizační přípojka je upravena zákonem o vodovodech a kanalizacích. Nejde o vodní dílo. Jejím vlastníkem může být osoba, která přípojku zřídila. Nejčastěji bývá vlastníkem vlastník stavby nebo pozemku, na které je přípojka připojena.

Realizace přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojka je realizována pomocí stavebních a zemních prací, a také pomocí odborných prací, které probíhají při instalaci potrubí. Všechny tyto práce naše firma provádí na skvělé odborné úrovni, rychle a za výhodné ceny.